Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών 
Η ιταλική σημαία
Λογότυπο των Ιταλικών Μορφωτικών Ινστιτούτων: η μισή όψη του γλυπτού "μεγάλη σφαίρα" του Pomodoro σε κόκκινο φόντο.Απεικόνιση του έργου "Η ιδανική πόλη" του Piero della Francesca.
italiano | Νέα
| Το Ινστιτούτο
| Οι εκδηλώσεις
| Μαθαίνω ιταλικά
| Η Βιβλιοθήκη
| Δυνατότητες
>Τμήματα γλώσσας-
>Οι υποτροφίες του Ινστιτούτου-
>Πιστοποιήσεις-
>Μαθαίνω ιταλικά on line-
>Τμήματα στην περιοχή δικαιοδοσίας-
>Τμήματα για ξένους στην Ιταλία-

Πιστοποιήσεις

Πιστοποίηση της ιταλικής ως ξένης γλώσσας

Οι πιστοποιήσεις ιταλικής γλώσσας είναι τίτλοι που βεβαιώνουν το βαθμό επικοινωνιακής επάρκειας στα ιταλικά ως ξένης γλώσσας.
Απευθύνεται σε όλους τους ξένους πολίτες, τους Ιταλούς που διαμένουν στο εξωτερικό (απόγονοι Ιταλών μεταναστών) και τους ξένους μετανάστες στην Ιταλία.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις δεν απαιτείται συγκεκριμένος τίτλος σπουδών.

Για τη διεξαγωγή των εξετάσεων στο εξωτερικό μέσω των Ιταλικών Μορφωτικών Ινστιτούτων, το ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει υπογράψει συμβάσεις με τους ακόλουθους φορείς:

Università per Stranieri di Perugia (CELI – CIC) 

Università per Stranieri di Siena (CILS)

Università degli Studi Roma Tre (IT - ele.IT) 

Società Dante Alighieri (PLIDA)

Επίπεδο Πανεπιστήμιο για ξένους της Perugia Πανεπιστήμιο για ξένους της Siena Πανεπιστήμιο Roma Tre Dante Alighieri Ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς
Contatto CELI Impatto CILS A1 ---- PLIDA A1 A1
Sopravvivenza CELI 1 CILS A2 base.IT PLIDA A2         A2
Soglia CELI 2 CILS Uno ele.IT PLIDA B1 B1
Progresso CELI 3 CILS Due CILS-EC
int.IT
PLIDA B2 B2
Efficacia CELI 4 CILS Tre ---- PLIDA C1 C1
Padronanza CELI 5
CELI 5 DOC
CILS Quattro
CILS-DIT
IT PLIDA C2 C2

-

Σύνδεσμοι | Χάρτης | Όροι πλοήγησης | Credits